בשיתוף

ראש מינהל סטודנטים

ראש מינהל סטודנטים הינו נושא חשוב ומרכזי עבורנו בקמפוס, מתוך התפיסה והאמונה כי על מנת להשיג חוויית למידה מוצלחת ומיטבית, עלינו לשאוף לאיזון בכל תחומי חיי הסטודנטים.

על כן, ראש תחום הסטודנטים (מקביל לתפקיד דיקאן הסטודנטים באוניברסיטה) פועלת במסגרת תפקידה לשיפור רווחתם של הסטודנטים, לטפל בבעיות מיוחדות העולות במהלך הלימודים בתחום האישי, אקדמי, מנהלתי, חברתי, כלכלי ובכל תחומי הלימודים והחיים בקמפוס.

במסגרת תפקידה, ראש התחום קשובה לסטודנטים ולמרצים. תסייע בבעיות אתיות בקשר בין מרצים לסטודנטים, במתן פתרונות מיוחדים במצבים חריגים ותעשה כל מאמץ להפיק את המיטב במצבים חריגים, עבורכם הסטודנטים.

בנוסף, תוביל אחראית התחום פעילויות ושיתופי פעולה בפרויקטים חינוכיים-חברתיים-תרבותיים – ותשאף לעשות כן בשותפות מלאה עמכם הסטודנטים.

בעזרתה, ניתן לקבל מידע על: מלגות והלוואות, תעסוקה, מעורבות חברתית, שירותים לעולים ואוכלוסיות מיוחדות, יעוץ פסיכולוגי, יעוץ לימודי, חניכה ועוד. 

תפקידי ראש מינהל הסטודנטים בקמפוס הם:

  • טיפול בפניות סטודנטים ברמה אישית ושכבתית .
  • ביצוע שיחות חתך בכיתה, מגמה והפניית אוזן קשבת לסטודנטים.
  • ניהול פעילות המעורבות הקהילתית – תיאום, בקרה, פיקוח, ניטור, ללרבות המלגה הירוקה.
  • אחריות על פרויקט חונכות פנימי בקמפוס.
  • חברה בוועדת מלגות, מצטיינים, משמעת, חריגים.

לפניה לראש מנהל הסטודנטים – יהודית ויזנר ניתן לשלוח מייל: yehuditv@tausc.co.il

 בכל פנייה לראש מנהל הסטודנטים תישמר דיסקרטיות מלאה; באותם מקרים שיש הכרח לערב גורמים נוספים (קרי, לשלבם במעגלי יודעי הדבר) מטעם הנהלת בית הספר ו\או צוותו, לרבות מי מבין אנשי סגל ההוראה-וזאת במטרה לחתור לפתרון – הדבר ייעשה אך ורק בהסכמת הפונה ואישורו, מתוך הכרה בעובדה שללא מעורבות של גורמים נוספים לא ניתן יהיה להגיע לפתרון.

גם במקרים כגון אלה מספר יודעי הדבר ישאף למינימום האפשרי ולמינימום ההכרחי עפ”י נחיצות.

הכתוב לעיל חל במלואו אף באותם מקרים בהם יש צורך במעורבות של גורמים חוץ-בית-ספריים.

ראש מינהל סטודנטים

יהודית ויזנר

Call Now Button דילוג לתוכן