תקנון לימודים מקוונים

תקנון לימודים מקוונים

תקנון לימודים מקוונים לשנת הלימודים תשפ”ב – קמפוס ברושים

 
 1.הגנה על הפרטיות‏
 
 קמפוס ברושים רואה חשיבות בשמירה על פרטיות בסביבת המרחב הפרטי של הסטודנטים וכן של צד שלישי ולכן חשוב להימנע מחשיפת המשתתפים בשיעור   לאנשים בסביבת המרחב הפרטי שלהם. כמו כן, אין לחשוף מידע פרטי או מידע לגבי צד שלישי או לעשות כל פעולה הפוגעת בפרטיות.
 
 2.  ארגון סביבת ההוראה
 
   2.1  מומלץ להתחבר לשיעור מחדר סגור ושקט ולא במרחב משותף עם אחרים.
 
   2.2 במידה ואין אפשרות והשיעור משודר ממרחב משותף, יש לשבת כנגד קיר. כמו כן, יש להשתמש ‏באוזניות.
 
   2.3 במהלך השיעור בכיתה הווירטואלית נא לוודא מיקרופון סגור ולפתוח את המיקרופון רק בכדי להשתתף.
 
   2.4  חובת פתיחת מצלמות בשיעור הנה לשיקול דעתו של המרצה.
 
 
 3.שימוש בהקלטות ובחומרי השיעור 
 
   3.1 ככלל, יש חובת הקלטה בשיעורים. המרצים קיבלו הנחיות בנושא זה. הבהרות יינתנו על ידי המרצים בשיעור הראשון.
 
   3.2 ההקלטות יעלו לאתר הקורס ב Moodle והגישה אליהם היא רק לסטודנטים של הקורס.
 
   3.3 ההקלטות יהיו זמינות לצפייה במהלך שבוע ממועד השיעור וייפתחו שוב כשבועיים לפני מועדי המבחנים.
 
   3.4 הקמפוס רואה חשיבות רבה בשמירה על זכויות יוצרים ורואה בחומרה כל פגיעה בנושא לרבות צילום, הקלטה, העתקה או הפצה של כל חומר מחומרי הקורס. הפרה שכזו עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.
 
 
 4. קוד התנהגותי
 
 ‎הלמידה המקוונת נערכת לרוב מסביבתם הפרטית של המשתתפים ועל כן מחייבת להדגיש את קוד ההתנהגות. על הסטודנטים להגיע לכל שיעור מקוון באופן ‏אשר   ‏מכבד את כל משתתפי השיעור. ‏ בנוסף על האמור בסעיף 1, יש להקפיד על לבוש נאות, שיח מכבד והימנעות ‏מעיסוקים שאינם ממטרות השיעור‎.
 
 
 5. נהלי למידה מקוונת
 
 הכללים ללמידה מקוונת דורשים תיאום ציפיות בין סגל ההוראה לסטודנטים, על פי הנהלים הבאים:
 
  5.1 חובת נוכחות חובה וזהה לשיעורים פרונטאליים.
 
  5.2 הצגת אופן הלימוד המקוון.
 
  5.3 במקרה של היעדרות או צפיה בהקלטה – על הסטודנט לעדכן קודם את המרצה ולאחר מכן את מנהל הסטודנטים בטופס המקוון המצורף כאן “טופס הודעה על היעדרות משיעור מקוון“. פניות בנושא יתקבלו בטופס זה בלבד ולא בהודעת דוא”ל או בהודעה טלפונית ויטופלו באופן שוטף.
 
  5.4 הגדרת אופן הפניה למרצה (אימייל, פורום קורס ב- Moodle)‏.
 
 
 
 

  הצהרה‏

 
  למען שמירת פרטיותם של משתתפי השיעור והגנה על זכויות היוצרים של סגל ההוראה של הקורס:
 
  1. אני מתחייב/ת לכבד את זכותם לפרטיות של המשתתפים בשיעור ולהימנע מפגיעה בפרטיותם ובפרטיותו של צד שלישי.
  2. אני מסכים/מה לצילום והקלטה של שיעורי הקורס בהם אקח חלק.  ידוע לי כי ההקלטות יפורסמו באתר הקורס וישמשו את משתתפי הקורס לצרכי למידה בלבד, וכן את סגל ההוראה לצרכים אקדמיים ומחקריים.
  3. אני מתחייב/ת לא לצלם, להעתיק, להקליט או להפיץ כל חומר מחומרי הקורס.  ידוע לי שהפרה של הוראות אלו עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.
  4. אני מתחייב/ת להשתתף בכל השיעורים בהם המצלמה שלי פתוחה באופן אשר מכבד את כל משתתפי השיעור. לדוגמא, אקפיד על לבוש נאות ושיח מכבד.
 
 
 בברכה,
 
 הנהלת הקמפוס.ב
Call Now Button דילוג לתוכן